Πάτρα

Αγίου Νικολάου 44, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 279 877
Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο:
9:00 – 14:30
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
9:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00

Αγίου Νικολάου 44, Πάτρα

Τηλέφωνο: 2610 279 877
Δευτέρα – Τετάρτη – Σάββατο:
9:00 – 14:30
Τρίτη – Πέμπτη – Παρασκευή:
9:00 – 14:00 & 17:30 – 21:00